فرهنگ مردم کیش

 

 

لباس محلی مردان کیش دشداشه همراه عرقچین است و مهم ترین عیدهای مردم کیش، عید قربان و عید غدیر می‌باشند. ساز اصلی محلی نوعی طبل است. شغل سنتی بومیان، ماهی گیری، دام داری، دریانوردی و بازرگانی است.اهالی کیش در گذشته به صید مروارید نیز می‌پرداخته‌اند. غذاهای محلی کیش شامل انواع «قلیه»، «مضروبه»، «هریسه» و «مچبوس» است که اغلب با ماهی تهیه می‌شوند بومیان جزیره از نژادهای دراویدی، نوردیک، سامی و سیاهپوست بوده و به زبانهای فارسی و عربی حرف می زنند.ضرب‌المثل‌های مردم کیش با جزایر اطراف آن متفاوت است. دو ضرب المثل معروف مردم کیش ضرب المثلهای پخت نانت را به نانوا واگذارکن، حتی اگر نیمی از آن را به عنوان مزدش بردارد و اسراف نکن! حتی اگر آب دریا بر می‌داری است.