تور کیش اردیبهشت 94

 

رزرو هتل پانيذ کیش

رزرو هتل پانيذ کیش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مدت تور کیش: 2 شب و 3 روز              نرخ ویژه رزرو هتل های کیش
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 346000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 287000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 276000 تومان
 
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
 
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر یابد.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
 
 
تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 رزرو هتل گراند کیش

  رزرو هتل گراند کیش

مدت تور : 2 شب و 3 روز  نرخ ویژه رزرو هتل های کیش
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 349000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 267000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 227000 تومان

خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

 
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
 

تلفن رزرو تور : 42632 و  88530609

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

رزرو هتل آراميس کیش

 رزرو هتل آراميس کیش

 
مدت تور کیش : 2 شب و 3 روز                         نرخ ویژه رزرو هتل های کیش

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 350000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 266000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 258000 تومان

 

خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
 
تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

رزرو هتل داریوش کیش

رزرو هتل داریوش کیش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مدت تور : 2 شب و 3 روز                        نرخ ویژه رزرو هتل های کیش
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 615000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 586000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 555000 تومان
 
 
خدمات توربلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
 
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
 
تلفن رزرو تور  : 42632 و 88530609

 
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 رزرو هتل مارینا پارك کیش

  رزرو هتل مارینا پارك کیش


مدت تور : 2 شب و 3 روز                     نرخ ویژه رزرو هتل های کیش
 
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 738000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 717000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 688000 تومان
 
 
خدمات توربلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
 
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور  :42632 و 88530609

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

رزرو هتل جام جم کیش

 رزرو هتل جام جم کیش

مدت تور : 2 شب و 3 روز                   نرخ ویژه رزرو هتل های کیش

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                        350000  تومان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                        326000   تومان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                        319000   تومان

 

خدمات توربلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور  :42632 و 88530609

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

رزرو هتل سارا کیش

 رزرو هتل سارا کیش

 

مدت تور : 2 شب و 3 روز                         نرخ ویژه رزرو هتل های کیش

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                         344000  تومان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                         298000   تومان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                         288000   تومان

خدمات توربلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
 
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور  :42632 و 88530609