بازار عربها در کیش

 

بازار عربها تقریبا در نزدیکی بازار پارس خلیج میباشد و یکی از بی نظیرترین ساحل ها و اسکله های جزیره در مجاورت آن واقع شده است .بازار عربها قدیمی ترین بازار جزیره کیش می باشد که از سالهای دور تاکنون مرکز خرید بومیان جزیره کیش بوده و میباشد.بازار عربها در یک طبقه واقع شده و به دلیل دوری مسافتش از مرکز شهر مسافرین کمتری به این بازار مراجعه میکند .خرید از بازار عربها به نفع اقشار کم درآمدتر جامعه است چرا که جنسهای بازار عربهای کیش بسیار ارزان تر از بازارهای دیگر جزیره بوده و تقریبا تنوع اجناس نیز در آن بالاست .

 

بازار عربها در کیش

 

بازار عربها در کیش